Nyhende 2015

Emisjon gjennomført i Midtfjellet

Tirsdag 29. desember signerte det tyske investeringsfondet Aquila Capital avtalen som gjør dem til majoritetseier i Midtfjellet Vindkraft AS. Energiselskapet Buskerud øns ...Les Meir

Rapport oljeutslepp

Referanse til brann i turbin 31. oktober. Me har no motteke analyse av olje utslepp.
Hardanger Miljøsenter AS har i samtale med Midtfjellet Vindkraft AS opplyst dett ...Les Meir

Oppdatering 18. november

I nær framtid vil arbeidet med testkjøring av vindturbinane starta opp. Turbinane vil vera i drift i 2-3 timar med Nordex personell til stades. Det vil då bli utført ...Les Meir

Oppdatering søndag 8. november

Brannårsaka er enda ikkje stadfesta, men det byrjar å kome fram teoriar. Før endelig årsak kan stadfestast må turbinen inspiserast. Nordex sine spesialistar er komne t ...Les Meir