Les meir

Årleg produserar me

I rein straum

0
GWh

Det tilsvarer straum til

0
einebustadar

Eller straumforbruket til

0
40 W lyspærer

Vindparken nett no

2.1

m/s vind

3

grader

Nyhende

Historia vår

null

2011

5. september: Anleggsfasa startar.
null

2013

1. juni: Fase I sett i drift.

17. september: Offisiell opning.

1. desember: Fase II sett i drift.

null

2018

10. august: Fase III sett i drift.