Oversiktskart

Midtfjellet har mange turløyper og gode moglegheitar for friluftsliv for heile familien, du finn både korte og lange turløyper på midtfjellet. Løypene passar og godt for mountainbike.
Ta gjerna kontakt med oss for omvising på fjellet.


Kartet

Kartet viser vindturbin-posisjonar og våre tips til turløyper. Trykk på knappane for å utforske fjellet. Håpar me sjåast på Midtfjellet!