Dekorativt Bakgrunns element.
Hovud bilete

Om Oss

Me trives best i opne landskap

Det har alltid vore vindfullt på Midtfjellet. Det opne landskapet gir gode vilkår for energiutnytting frå alle vindretningar. Det var dette som låg til grunn for ideen om ein vindmøllepark i fjellet. Vind er ein fornybar energiressurs som gjev straum til tusenvis av heimar og verksemder utan skadelege miljøutslepp av CO2 og NOx i lokalmiljøet.


Vindmølleparken

Vindmølleparken tel i dag 55 vindmøller. Desse produserer årleg rundt 433,7 GWh. Det gjev nok energi til om lag 21 250 husstandar, eller sagt på ein annan måte, nok straum til meir enn heile Sunnhordland. Omlag 80 000 innbyggjarar. Det er me stolte av!


Eigarar

Midtfjellet Vindkraft AS er eigd av Tesseract Holdings Limited (25,92%),  Fitjar Kraftlag SA (3,35 %), Tesla Wind Holding (59,41%) og Nika Renewables Holding (11,33%).


Velkommen

Den informasjonen du no har fått er berre smakebitar om oss og det me skapar. På denne nettstaden finn du også mykje annan informasjon. Om vind, miljø, teknologi og lokalt engasjement. Og om korleis du kan nytta det flotte området som er tilrettelagd for allmenta rundt vindparken. Velkommen!