Organisasjonen

STABEN

Erik Mortensen
Dagleg leiar
+47 918 71 792
epost: em@midtfjellet.no
Lars Helge Landa
Driftsleiar
+47 917 93 855
epost: larsh@midtfjellet.no
Gunnhild Lothe
Økonomi og Administrasjon
+47 415 10 045
Epost: gl@midtfjellet.no

STYRET

Bernhard Gierke
Styreleiar
Joakim Johnsen
Styremedlem
Ingmar Helmke
Styremedlem
Morten Karlsen
Styremedlem
Agnar Aarskog
Styremedlem

EIGARAR

Aquila Capital, eigarandel 87,16 prosent. Aquila Capital er et datterselskap i tyske Aquila Group. Sjå www.aquila-capital.com.

Fitjar Kraftlag SA, Fitjar, eigarandel 1,84 prosent.
 Eigd av abonnentane i Fitjar Kraftlag. Sjå www.fitjar-kraftlag.no

Østfold Energi Vind AS, Sarpsborg, eigarandel 11 prosent. Heileigd dotterselskap av Østfold Energi AS, som vert eigd av Østfold Fylkeskommune og 13 av 18 kommunar i fylket. Sjå www.ostfoldenergi.no


 

Visjon, forretningside og verdiar

Vår visjon: Midtfjellet Vindkraft skal bidra til å redusera global oppvarming.

Vår forretningside: Midtfjellet Vindkraft skal produsera fornybar energi ved hjelp av vindkraft.

Våre verdiar: I Midtfjellet Vindkraft er me ærlege, stolte, engasjerte og samfunnsbevisste.


Kontakt informasjon

Midtfjellet Vindkraft AS, Sandvikvågvegen 45, N-5419 Fitjar, Norge,

org.nr. NO988 440 124MVA

post@midtfjellet.no

Send oss gjerne ein epost