Nyhende 2015

papirfly_4674

Emisjon gjennomført i Midtfjellet

Tirsdag 29. desember signerte det tyske investeringsfondet Aquila Capital avtalen som gjør dem til majoritetseier i Midtfjellet Vindkraft AS. Energiselskapet Buskerud ønsker å redusere sin e ...Les Meir

papirfly_4674

Rapport oljeutslepp

Referanse til brann i turbin 31. oktober. Me har no motteke analyse av olje utslepp.
Hardanger Miljøsenter AS har i samtale med Midtfjellet Vindkraft AS opplyst dette til å vera eit lite ut ...Les Meir

DSC01154

Oppdatering 18. november

I nær framtid vil arbeidet med testkjøring av vindturbinane starta opp. Turbinane vil vera i drift i 2-3 timar med Nordex personell til stades. Det vil då bli utført testar som skal analyserast ...Les Meir

DSC01154

Oppdatering søndag 8. november

Brannårsaka er enda ikkje stadfesta, men det byrjar å kome fram teoriar. Før endelig årsak kan stadfestast må turbinen inspiserast. Nordex sine spesialistar er komne til Midtfjellet. Måndag k ...Les Meir

Demning B16

Tiltak mot forureining i Svartavatnet

Hendinga i B43 har medført at det har vore stilt spørsmål rundt tryggleiken til drikkevatnet i Fitjar.

Tiltak og miljøkontroll som er utført for å unngå forureining av Svartavatnet li ...Les Meir